باشگاه سالمندی

این مرکز در قسمت باشگاه ورزشی مختص سالمندان سعی دارد بستری را برای سلامتی هرچه بیشتر سالمندان فراهم سازد با بهره گیری از تردمیل- شولدرویل، پارالل و دستگاه های چند منظوره محیطی صمیمی و تخصصی برای ورزش سالمندان فراهم کرده است. شایان ذکر است این خدمات زیر نظر دکترای تخصصی تربیت بدنی و حرکات اصلاحی صورت می پذیرد. و با توجه به جامعه هدف که سالمندان عزیز هستند ورزشهای متناسب با سن و نیاز های جسمی آنها انتخاب می شود و سالمندان مجبور به  رفتن به باشگاه هایی که محیط مناسبی برای سنین سالمندی ندارند، نیستند.