خدمات مراقبت های ویژه ICU آی سی یو- سی سی یو:

متاسفانه سالانه تعداد زیادی از سالمندان به دنبال بیماری هایی نظیر انواع سکته های مغزی و قلبی دچار اختلالاتی می شوند که نیاز به بستری در بیمارستان و بخشهای مراقبت های ویژه نظیر ICU و CCU می شود. وبا توجه به عدم بهبودی همیشه به این سرویس نیازمند هستند. لذا مرکز یارین با فراهم آوردن امکانات ICU نظیر ونتیلاتور+ ساکشن+ اکسیژن ساز، تخت های بیمارستانی و پرسنل مجرب این نیاز جامعه را نیز رفع ساخته است و با هزینه ی حدود 1/5 تا 1/6 بیمارستان همان امکانات درمانی، توانبخشی و نگهداری را برای سالمندان عزیز ارائه می نماید. تا بار مالی نگهداری سالمند هم از اضطراب خانواده سالمند کاسته شود.