خدمات پزشکی درمانی:

طبیعی است با توجه به محدوده ی سنی سالمندان عزیز، در طول زندگی در دوره ی سالمندی با مشکلات سلامتی مواجه خواهند شد که این نیاز به یک مرکز درمانی را چند برابر می کند یارین در مجموعه درمانی دارای همه ی تخصص ها داخلی، طب فیزیکی، گوارش، قلب، نورولوژی- جراحی اعصاب، اعصاب و روان و… است تمامی آزمایشات در آزمایشگاه های معتبر دارای CE اروپا انجام می شود. و تمامی اقدامات درمانی بیماران از پایه نظیر درمان عفونت تنفسی تا نیاز به مراقبت های ویژه نظیر ICU و عفونتهای ادراری خطیر در یارین قابل انجام است. و نگرانی در مورد سطح خدمات یارین با بیمارستان وجود نخواهد داشت.