خدمات بالینی و توانبخشی در منزل:

سالهاست آمار شکستگی های مفصل ران در ایران با توجه به پوکی استخوان بالا رفته و رشد فزاینده ایی دارد. شاید ارتباط خدمات بالینی در منزل یارین در مبارزه با این آمار را ندانید. سالانه تعداد زیادی سالمند به علت زندگی در منزل و زمین خوردن دچار شکستگی مفصل )hipران) شده و در بیمارستان ها بستری و با خطرات این عارضه نظیر آمبولی و حتی مرگ دست و پنجه نرم می کنند مرکز یارین با کمک همکاران کارآزموده برای مراقبت و حمایت شبانه روزی از عزیزان سالمند تنها در منزل خطر این مشکلات را تا حد زیادی کاهش داده و سالمند را پس از عقد قرار داد همانند سالمند ساکن در محیط مرکز دانسته و تمام خدمات من جمله فیزیوتراپی کار درمانی و مدد کاری و ویزیت پزشکان متخصص را برای سالمند فراهم می سازد. تمامی پرسنل اعزایی از جانب این مرکز دارای گواهی سوء پیشینه + سابقه کار مرتبط + مدد کاری و بهیاری بوده و حسن خلق و رفتار آنها توسط مرکز یارین تائید می شود. شایان ذکر است این مرکز حتی قادر به ارائه سرویس به بیماران ICU  در منزل نیز هست و در مورد تجهیز منزل به ICU نیز سابقه درخشانی دارد.