خانه سالمندان یارین

خانه سالمندان

پاسخ به این سوالی که چرا خانه  سالمندان همچنان درخیلی از خانواده ها ایجاد اضطراب کرده وبا شنیدن نام خانه ی سالمندان هم سالمندان و هم خانواده های آنها دچار یاس می شوند پاسخ به این سوال بسیار ساده است زیرا رویکرد گذشته خانه های سالمندان به طوری بوده که سالمند فقط در آنها به صورت شبانه روزی اقامت داشته و انتظار مرگ را می کشیده ، اما در حال حاضر در خانه سالمندان یارین این رویکرد کاملا از بین رفته است.

در خانه سالمندان یارین بیشتر از هر خانه سالمندانی روح زندگی ایجاد شده، خانه سالمندان یارین با بهره گیری از جوانان پر انرژی و نخبه در همه زمینه ها رویکرد جدیدی ایجاد کرده است در خانه سالمندان یارین سالمند عزیز شما از صبح تا هنگام خواب برنامه مدون برای زندگی دارد و در خانه سالمندان یارین زندگی در دوره سالمندی فاقد حس انتظار مرگ است . خانه سالمندان یارین در حیطه توانبخشی با استخدام فیزیوتراپ و کار درمان در تمام روزهای هفته و حتی روزهای تعطیل هیچ زمانی را برای توانبخشی از دست نمیدهد این ادعا که مرکز نگهداری سالمندان یارین بهترین تیم توانبخشی در میان مراکز سالمندان دارد جوابی جزء ساعتهای طولانی حضور تیم توانبخشی در خانه سالمندان یارین ندارد . خانه سالمندان یارین بزرگترین بنای سالمندی کشور است که با حیاطی مشجر و زیبا تمام امکانات رفاهی برای سالمندان عزیز فراهم می اورد در خانه سالمندان یارین هیچ هزینه اضافی مبنی بر هزینه های جانبی نظیر لوازم بهداشتی و ……. دریافت نمیگردد و در پایان ماه لیست تمام خدمات با فاکتور های اصل آزمایشگاه و داروخانه و……. ارائه میشود خانه سالمندان یارین شادترین محیط را با  برگزاری جشنهای داخلی با گروه موزیک و شرکت تمام اعضاء خانواده های سالمندان عزیز فراهم آورده است خانه سالمندان یارین را حضور تمام وقت پزشک ، فیزیوتراپ،کاردرمان ، روانشناس بهره میبرد که این مطلب خانه سالمندان یارین را از سایر مراکز و خانه های سالمندان مستثنی میکند و در پایان به خوانندگان این مطلب نوید این موضوع را می دهیم که خانه سالمندان یارین، تفاوتی با خانه شخصی سالمند نداشته و خانه سالمندان یارین رضایت تمام سالمندان و خانواده هایشان را جلب خواهد کرد.

افزایش امید به زندگی مساوی است با افزایش گروه سالمندان کشور و افزایش سالمندان کشور نیاز به خانه سالمندان را روزافزون می نماید . پاسخ این سوال که چرا پذیرش خانه سالمندان در سالهای اخیر هم توسط خانواده ها و هم خود سالمندان بیشتر شده است در این موضوع است که نگهداری سالمندان شکل سنتی خود را جایگزین شکل مدرن کرده است از طرفی با توجه به مشکلات عدیده سلامتی در دوره سالمندی و نیاز مداوم به بررسی های پزشکی و توانبخشی تنها در خانه سالمندان این امکانات بدون نیاز به مراجعه به مطب پزشک یا مراکز درمانی ، فراهم است و خانه سالمندان اضطراب خانوادها در تنها گذاشتن سالمندشان در منزل را از بین میبرد، می دانستید نرخ زمین خوردن و شکستگی استخوان hip (هیپ) در منزل به دنبال سقوط در اثر تنها زندگی کردن سالمندان بسیار بیشتر از این نرخ در خانه سالمندان است. خانه سالمندان یارین با مجهز کردن تمام تخت ها به محافظ و قرار دادن سنسور تشخیص حرکت در هر اتاق و دوربین مدار بسته که تمام فضاهای تردد سالمندان که به صورت پویا بررسی می شود. از سقوط و شکستگی های احتمالی پیشگیری می کند . در خانه سالمند ان یارین تعداد پرستاران و بهیاران به تعداد سالمندان مطابق با استاندارد جهانی است و جلو گیری از سقوط احتمالی از مهمترین  کار های خانه سالمندان یارین است در خانه سالمندان یارین شما بدون اضطراب ناشی از مخاطرات احتمالی زندگی فردی سالمند  در خانه به زندگی روزمره خود می پردازید و سلامت و حیاط با کیفیت سالمند خود را در خانه سالمندان یارین تضمین می نمائید.

پاسداران از محله های قدیمی تهران است که جمعیت زیادی را در خود جا داده است در میان این جمعیت سالمندان زیادی زندگی میکنند با توجه به نیاز به مرکز سالمندان در منطقه پاسداران ،دروس ، دولت، احتشامیه  و دیباجی مرکز نگهداری سالمندان یارین در محله دروس که مجاور با پاسداران ،دولت، احتشامیه و دیباجی است چند سالیست که فعالیت دارد این نوید را به ساکنان محدوده پاسداران ، دولت، احتشامیه و دروس میدهیم که بهترین و لوکس ترین مرکز نگهداری سالمندان در محدوده پاسدارن و دروس آماده پذیرائی از سالمندان عزیز شماست با توجه به دسترسی سخت سالمندان این منطقه مخصوصا” دروس ،دولت،پاسداران ، این مرکز با بهره گیری از تخصصهای طب فیزیکی و توانبخشی ،غدد ، داخلی ، مغز و اعصاب سعی کرده تمام نیاز های درمانی و توانبخشی سالمندان ساکن پاسداران، دروس ، دولت، احتشامیه مرتفع را نماید .

متاسفانه در پاسداران – دولت – دیباجی- احتشامیه و دروس ،  مراکز درمانی و توانبخشی سالمندان آن هم به طور مجهز وجود ندارد و خانه سالمندان یارین مفتخر است تمام امکانات هتلینگ و درمانی و توانبخشی را در مناطق پاسداران – دولت – دیباجی- احتشامیه – و دروس را فراهم آورده است و با مراجعه به سایت مرکز سالمندان یارین با گوشه ای از توانمندی های این مرکز آشنا خواهید شد در پایان لازم است بدانید مرکز سالمندان یارین در محدوده پاسداران – دروس – دولت – دیباجی و حتی احتشامیه و هروی تنها مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان مطابق با استانداردهای سازمان بهزیستی و استانداردهای جهانی است.