مهد سالمندی- خدمات روزانه

این مرکز مفتخر است که اولین مهد سالمندان کشور را با این سطح امکانات و توانبخشی تاسیس کرده است. در مهد سالمندان، سالمندان توسط خانواده صبح به مرکز سپرده و در پایان مهد از مرکز به منزل بازگردانده می شوند. آنچه در طول یک روز متفاوت در مرکز می گذرد شامل، پذیرایی صبحانه، دادن وعده داروهای صبح، برای وضعیت سلامتی شامل کنترل فشار خون، درجه حرارت و قند خون است و سپس سالمند بر طبق نیاز تعیین شده که قبلا توسط پزشکان مرکز مشخص گردیده از کلینیک فیزیوتراپی- آب درمانی و یا باشگاه سالمندان بهره مند می شود. پس از صرف وعده نهار در محل استراحت سالمندان استراحتی مختصر داشته و برای بعد از ظهر آماده شرکت در کلاسهای روانشناسی و مدد کاری شده و با روشهای آرام سازی از اضطراب ها و دغدغه های سالمندان کاسته می شود و از محیط حیاط و باغ بهره مند می شوند. سپس مطالعه روزنامه و شاهنامه خوانی و تماشای فیلم های سینمایی و پیاده روی درمسیر سلامتی بر استقبال وعده ی شام رفته و سپس پس از گذراندن یک روز هدفمند همراه با آرامسازی و سلامتی بر محیط خانواده بازگردانده می شود. به این ترتیب سالمندان و خانواده های عزیزشان هیچ نگرانی نداشته و با آرامش خاطر به گذران عمر ادامه می دهند.