کلینیک آب درمانی

کلینیک آب درمانی

این مرکز با داشتن استخر مجهز به سونا خشک، سونا بخار، و جکوزی امکان استفاده سالمندان را فراهم آورده است و در بهبود درد های مزمن زانو، کمر و انواع گرفتگی عضلانی و دیسکوپاتی نقش موثری  دارد. این امکانات زیر نظر متخصص حرکات اصلاحی به سالمندان ارائه می شود. شایان ذکر است آب استخر به صورت 24 ساعته تصفیه خواهد شد و هفتگی نمونه ی آب برای آزمایشگاه ارسال می شود تا نقایص آن رفع شود.