کلینیک فیزیوتراپی

کلینیک فیزیوتراپی

چرا فیزیوتراپی؟ جواب این سوال اهمیت خاصی دارد. وجه تمایز این مرکز با اکثر مراکز نگهداری سالمندان توجه خاص مرکز یارین به توانبخشی است از این رو مرکز یارین با تجهیز یک کلینیک به طور تخصصی سعی در توانبخشی علمی سالمندان دارد. در کلینیک یارین 5 کابین تخصصی فیزیوتراپی با دستگاه های پیشرفته TeNS، Vacum، Faradic و وسایلی نظیر shoulder wheel  ، پارالل و … انجام می شود و اصول اصلی الکتروتراپی رعایت شده و هیچ سالمندی از این امکانات یارین بی بهره نیست. شایان ذکر است که یارین تنها مرکزی است که توانبخشی در آن به صورت مستقیم با دستور و نظارت یکی از مهمترین پزشکان طب فیزیکی و توانبخشی دکتر سید مهدی حسینی  کبریا صورت می پذیرد که پایانی برای درد های مزمن و مشکلات جسمانی سالمندان عزیز است. فیزیوتراپ و کار درمان در مرکز یارین با نظر مستقیم طب فیزیکی فعالیت کرده تا نتایج بهتری حاصل شود. مرکز یارین در این کلینیک قصد دارد بسیاری از سالمندانی که با شکستگی ها و جراحی های تعویض مفصل ران و زانو به مرکز مراجعه می کنند را به طور تخصصی توانبخشی کرده و راهی منزل نماید و دوباره به سطح قبلی توانمندی بازگردانده شود.